Povratak

Jesen u Lici

Tradicionalna gospodarska i kulturno-umjetnička manifestacija tijekom koje se zaslugom vrijednih izlagača i organizatora prenosi pozitivna energija očuvanja tradicije, običaja i kulturne baštine kraja u kojemu živimo i koji nas svojom osobitom ljepotom i raznolikošću čini prepoznatljivim stanovnicima Like.  U sklopu izložbe koja ima i međunarodni karakter održavaju se i prezentacije tradicijskoga načina izrade nekih proizvoda: bukara i tamburica, pletenje košara, metli od šiblja, predenje vune, izrada predmeta od gline i slično. Tijekom izložbe nastupaju kulturno-umjetnička društva, što posjetiteljima omogućuje izvorni doživljaj narodne pjesme i plesa u autentičnoj atmosferi.
Izložba tradicijskih proizvoda Jesen u Lici održava se svake godine, prvi vikend u listopadu. (Ekološka udruga „Kap života", ZOE – centar za očuvanje ruralnoga nasljeđa).